Internationellt samarbete för att utveckla offentliga upphandlingar

En företrädare för Hansel är med i The European Network of Central Purchasing Bodies. Gruppen sammankommer två gånger per år och för ett samarbete med Europeiska kommissionen för att utveckla den lagstiftning som styr upphandlingarna. År 2017 inleddes beredningen av nätverkets sammanträde i Finland i juni 2018.

Också Multi-Stakeholders Expert Group har aktivt medverkat i eProcurements Hansel. EXEP publicerade år 2017 följande rapporter: ”Contract Registers”, ”Electronic Catalogues” ja ”Certification of e-Tendering Platforms”.

Erfarenheter utbyttes år 2017 med danska SKI, österrikiska BBG, italienska Consip och svenska SKL Kommentus. Samarbetet med den sist nämnda aktören fördjupades och tonvikten låg i synnerhet på ledning och mätning av teman relaterade till socialt ansvar.

Praxis i Hansels verksamhet och elektroniska upphandlingar presenterades under årets lopp för flera internationella gäster.

Upp