Arbetsanvisningar till hjälp dagligen

Hansels kärnprocesser – konkurrensutsättning, samordnade upphandlingar och hantering av kundrelationer – stöds med arbetsanvisningar. Dessa ger experterna stöd bland annat för förfaringssätt för att iaktta de etiska spelreglerna, olika avtalshanteringssituationer, bekämpning av grå ekonomi och situationer där en konkurrensutsättning överklagas. Förfaringssätten för konkurrensutsättning av samordnade upphandlingar har beskrivits i en separat projektarbetsanvisning.

 

Upp