Det nya kompetenscentret förenar

Inrättandet av det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling började beredas i slutet av år 2017, då ANM öppnade ansökan om understöd för kompetenscentret. Centret har som mål att främja hållbara och innovativa offentliga upphandlingar tillsammans med övriga upphandlade enheter. I syfte att uppnå kompetenscentrets mål försöker man sammanföra åtminstone alla centrala aktörer inom offentlig upphandling. Kompetenscentret inleder sin verksamhet i mars 2018.

Med sin verksamhet främjar kompetenscentret bland annat uppnåendet av målet om en fem procents andel innovativa upphandlingar enligt riktlinjen i regeringsprogrammet. Kompetenscentrets verksamhet pågår fram till början av år 2021. Hansel är med i ett konsortium, vars övriga medlemmar är Business Finland, KL Kuntahankinnat, Kommunförbundet, Motiva, Sitra, SYKE och VTT. Sakkunniga inom såväl upphandling som hållbar utveckling medverkar på ett täckande sätt. Vi tror på att vi genom att agera tillsammans kan åstadkomma mer och få bättre resultat än som enskilda aktörer.

Upp