En öppen förvaltning är en gemensam fördel

En ny webbtjänst öppnade statens upphandlingsuppgifter för allmän användning i september 2017. Med tjänsten Tutkihankintoja.fi kan alla medborgare enkelt granska och analysera information som gäller statens upphandlingar i realtid. Målet är att öka transparensen i administrationen och utveckla statens upphandlingsverksamhet. På samma gång erbjuds värdefull marknadsinformation till företagen.

Tjänsten är avgiftsfri och i den har upphandlingar till ett värde på över sex miljarder euro publicerats från och med år 2016. Uppgifterna uppdateras så gott som i realtid, och uppgifter om nya organisationer läggs till i mån av möjlighet. Hansel genomförde tjänsten på uppdrag av finansministeriet.

”Varje finländare drar nytta av transparens vad gäller offentliga medel och en öppen förvaltningskultur. Med tjänsten får företagen på ett nytt sätt information om marknaden”, sade Hansel Oy:s verkställande direktör Anssi Pihkala vid publikationstillfället för Tutkihankintoja.fi.

Av säkerhetsrelaterade orsaker är försvars- och säkerhetssektorns myndigheter, såsom försvarsministeriets förvaltningsområde, Polisstyrelsen eller Gränsbevakningsväsendet, inte med i tjänsten. Därtill hemlighålls vissa uppgifter för att trygga integritetsskyddet eller den allmänna säkerheten.

De uppgifter som publiceras i tjänsten har utifrån offentlighetslagen också tidigare varit allmänt tillgängliga, men en separat begäran om information var en förutsättning för att få uppgifter. Detta gjorde det svårare att inhämta uppgifter och krävde resurser av den som framförde begäran, men också av den organisation som tog emot begäran. Nu finns alla uppgifter i en tjänst och de är lättillgängliga.

Globalt banbrytande öppenhet

Förutom i tjänsten Tutkihankintoja.fi publiceras upphandlingsuppgifterna också på webbplatsen avoindata.fi. Med detta möjliggörs nya databaserade tjänster och fri utveckling av program och utnyttjande av dessa för olika syften. Det är inte ännu möjligt att bedöma alla fördelar av tillgången till Tutkihankintoja.fi-tjänsten och data, eftersom det inte finns någon motsvarande tjänst i världen.

Detta ger möjlighet till nya databaserade tjänster och fri utveckling av program.

“På ett internationellt plan är Tutkihankintoja.fi en föregångare. Vi känner inte till att en motsvarande tjänst tidigare öppnats av en stat. Det är svårt att direkt ge konkreta siffror till exempel om de besparingar som tjänsten genererar, men vi tror att sådana kommer. Vi har diskuterat med Aalto-universitet om en eventuell studie av projektets fördelar”, säger Pihkala.

Tjänsten Tutkihankintoja.fi är en del av genomförandeprogrammet för digitalisering av upphandlingen, vilket är en del av spetsprojektet Offentliga tjänster digitaliseras. Finansministeriet och Hansel Oy utvecklar oavbrutet tjänsten.

Upp