Personal

Vid utgången av år 2017 tjänstgjorde 94 personer för Hansel Ab. Under året började 28 personer hos Hansel, medan åtta sade upp sig. Hansels position i det främsta ledet av upphandlingsverksamheten fungerar som språngbräda till nya utmanande uppgifter för många yrkesperser. En avgångsintervju har ordnats för dem som sade upp sig från företaget, och under denna kartlades arbetstrivseln, behovet av att utveckla arbetsgemenskapen och möjligheter till professionell utveckling.

Kollektivavtal och samarbetsverksamhet med personalgrupperna

Hansels kollektivavtal har förhandlats fram med hjälp av Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf. Avtalet gäller tills vidare. Hela bolagets personal, med undantag av verkställande direktören, omfattas av kollektivavtalet. Personalen representeras enligt kollektivavtalet av förtroendemannen, som väljs bland de anställda och dennes ersättare.

Personalens rättigheter drivs även av personalföreningen (Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry), som är medlemsorganisation i De Högre Tjänstemännen YTN rf. Cirka hälften av Hansels personal är fackförbundsmedlemmar. Kollektivavtalet och anvisningar om anställningsförhållandet finns på bolagets intranätssidor.

Upp