Samhällsåtagande 2050

Hansel har undertecknat samhällsåtagandet för hållbar utveckling som är ett verktyg utvecklat av statsrådets kansli i syfte att implementera FN:s program för hållbar utveckling i organisationers praxis. Samhällsåtagandet för hållbar utveckling är en gemensam långsiktig vision för Finland. Åtagandet har tagits fram av kommittén för hållbar utveckling i Finland.

I stället för deklarationer utgör åtagandena konkreta åtgärder – små och stora – som främjar programmet för global hållbar utveckling (Agenda2030) i praktiken.

Åtgärderna inom ramen för Hansels samhällsåtagande har samlats från verksamhetsplanen för hållbar utveckling och Green Office-årsplanen. Ansvarsgruppen tillsammans med Green Office-arbetsgruppen ansvarar för åtgärderna inom ramen för åtagandet.

Idén med samhällsåtagandet för hållbar utveckling är enkel, nämligen konkreta handlingar och mätbara resultat. På webbtjänsten Sitoumus2050.fi har över 700 åtaganden publicerats.

 

Upp