Miljömärket visar på ansvarsfullhet i ett ramavtal

Statsrådets principbeslut om främjande av hållbara miljö- och energilösningar i offentlig upphandling förutsätter att miljöaspekter beaktas i alla offentliga upphandlingar.

Inom Hansel börjar utredningen av miljöaspekterna redan vid planeringen av en konkurrensutsättning. Om det inte är möjligt att beakta miljöaspekter i upphandlingen eller om det endast finns en möjlig aspekt att beakta, dokumenteras detta i enlighet med bolagets interna anvisningar.

Mål för beaktandet av miljöaspekter:

 • Nedgång i energikonsumtionen och uppgången i energieffektiviteten
 • Kemikalisering av miljön, det vill säga minskning av användningen av skadliga ämnen
 • Minskning av växthusgaser (bl.a. CO2)
 • Minskning av avfallsmängden
 • Minskning av icke-förnybara naturresurser och förnuftig användning av förnybara naturresurser
 • Bevarande av naturens mångfald
 • Främjande av miljöpositiva innovationer
 • Främjande av hållbara levnadsvanor

Om man har kunnat beakta miljöaspekterna i ramavtalet i enlighet med två eller flera av de kriterier som Hansel fastställt, tilldelas ramavtalet Hansels egna miljömärke. I slutet av år 2017 hade 55 ramavtal av totalt 80 giltiga ramavtal ett miljömärke (69 procent).

Det är inte alltid möjligt att beakta miljöaspekterna på grund av upphandlingsobjektets karaktär. Exempelvis när det gäller ramavtal för tjänster inom organisations- och personalutveckling och andra motsvarande experttjänster är det ofta svårt att beakta miljöaspekter.

I Hansels ramavtal beaktas miljöaspekterna:

 • 1 i fastställandet av upphandlingsbehovet eller
 • 2 i fastställandet av kraven när det gäller syftet med upphandlingen eller
 • 3 i lämplighetskraven eller
 • 4 i jämförelsekriterierna eller
 • 5 i avtalsvillkoren.
Konsultationstjänster
Utbildningstjänster inom IT 2014–2018 1 2 3 5
IT-konsultation 2015–2019 3 5
IT-utrustning
Datorer för kontorsbruk och mobilt bruk (PC/Windows) 2014–2016 2 3 5
Datorer för kontorsbruk och mobilt bruk (iOS/OS X) 2014–2016 2 3 5
Ruggererade datorer för krävande miljöförhållanden 2014–2016 2 3 5
Mobila enheter inklusive tjänster 2015–2017 1 2 3 5
Utskriftsmiljö som helhetsservice 2015–2019 2 3 5
Utskriftsenheter inklusive tjänster 2017–2019 (2021) 2 5
Utrustning till presentationer med tillhörande tjänster 2016–2018 2 3 5
Datasalstjänster och -utrustning
Datasals- och kapacitetstjänster 2013–2019 1 3 4 5
Utrustning för datasalsnätverk 2015–2017 2 3 5
Servrar och integrerade lösningar inklusive tjänster 2017–2021 2 4 5
Lagrings- och säkerhetsapparater inklusive tjänster 2015–2017 2 3 5
Programvara
Elektronisk konkurrensutsättningslösning 2015–2023 1 3
Datakommunikation
Datakommunikationstjänster 2014–2018 1 2 4
Utrustning för lokala nätverk (LAN och WLAN) 2015–2017 2 3 5
Utrustning för Wide Area Network (WAN) 2015–2017 2 3 5
IT-säkerhetsutrustning 2015–2017 2 3 5
Videokonferenstjänster 2017–2021 1 2
Personal- och hälsovårdstjänster
Företagshälsovårdens tjänster 2013–2018 3 4 5
Logi- och mötestjänster
Inrikes logitjänster 2015–2016 2 3 4
Inrikes mötestjänster 2015–2017 2 3 4
Logitjänster i Bryssel 2015–2016 2 3 5
Båtresetjänster 2015–2018 3 5
Resetjänster
Tågresetjänster 2011 1 5
Reguljärflyg 2017 (2018) 1 3 5
Resebyråtjänster 2016–2020 3 5
Ekonomi- och finansieringstjänster
Betalningslösning 2013–2018 1 3
Leasingtjänster 2013–2017 2 3
Leasingtjänster för bilar 2013–2017 2 3
Fordonstjänster
Arbetsmaskiner 2014–2018 2 3 5
Bilar inklusive tjänster 2017–2019 (2021) 2 4
Bilar och utbildning i ekonomisk körning 2013–2017 1 2 3 4 5
Biluthyrnings-, minileasing- och Car Sharing-tjänster 2017–2019 (2021) 2 3
Tunga fordon 2017–2019 (2021) 2 3 5
Energi
Gaser 2017–2019 (2021) 3 5
Bränslen 2017–2019 (2021) 2 3 5
Elektricitet 2013–2017 2 3
Bränsleinköp på stationer för yrkestrafik 2014–2018 2 5
Bränsleinköp på stationer för privatkunder 2014–2018 2 5
Konsumtionsvaror och -utrustning
Arbetsredskap och utrustning 2015–2019 2 3 5
El- och VVS-utrustning 2015–2019 2 3 5
Livsmedel och non-food-produkter 2015–2020 1 2 3 4 5
Kontorstjänster
Trycktjänster 2014–2018 1 2 3
Förmedling av inhemsk litteratur 2014–2018 2 3 4 5
Förmedling av litteratur på främmande språk 2014–2018 2 3 4 5
Förmedling av periodiska publikationer 2015–2019 2 3 5
Kontors- och IT-utrustning 2016–2020 2 3 5
Kontorsmöbler 2013–2018 2 3 5
Branschtjänster
Städtjänster 2017–2021, Användartjänster för lokaler 2 3 5
Säkerhetstjänster 2017–2021, Användartjänster för lokaler 2 3 5
Restaurangtjänster 2017–2021, Användartjänster för lokaler 2 3 5
Övergripande tjänster 2017–2021, Användartjänster för lokaler 2 3 5
Transport- och logistiktjänster
Beställningskörningar 2014–2018 2 3 5
Säkerhetsteknik
Säkerhetsmateriel 2017–2019 (2021) 2 3 5

Samordnade upphandlingar i vilka man har beaktat miljöaspekten

Kategori Samordnade upphandlingar 2017, M€ Miljön uppmärksammad 2017, M€ Miljön uppmärksammad 2017, % Miljön uppmärksammad 2016, % Miljön uppmärksammad 2015, %
Fordonstjänster 58,4 56,8 97 100 100
Experttjänster 16,8 0,0 0 0 0
Energi 99,5 99,5 100 100 100
Personal- och hälsovårdstjänster 72,9 60,8 83 83 84
IT-utrustning 84,3 82,4 98 99 99
Datasalstjänster och -utrustning 50,7 50,7 100 100 100
Konsultationstjänster 69,7 63,8 91 46 17
Transport- och logistiktjänster 8,4 8,4 100 100 100
Konsumtionsvaror och -utrustning 24,8 24,8 100 100 90
Logi- och mötestjänster 30,3 30,3 100 100 100
Resetjänster 51,4 45,0 88 28 31
Programvara 37,7 0,4 1 54 98
Ekonomi- och finansieringstjänster 55,5 53,1 96 95 94
Datakommunikation 40,0 19,5 49 42 44
Kontorstjänster 67,0 67,0 100 100 88
Branschtjänster 47,9 47,9 100 100 100
Säkerhetsteknik 11,2 5,5 49 79 68
Totalt 826,5 716,0 87 81 79

Tillväxt i miljöupphandlingarna från år 2008

KeKe År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nej 434 564 152 € 402 810 504 € 313 015 871 € 219 587 537 € 192 388 489 € 176 930 677 € 155 388 832 € 146 370 651 € 146 407 112 € 110 499 751 €
Ja 25 449 463 € 131 383 081 € 240 328 982 € 455 970 123 € 494 587 262 € 518 059 327 € 559 194 835 € 550 204 205 € 624 126 261 € 715 982 160 €
230 540 €
Euro
Upp