Belönad öppenhet

Open Knowledge Finland gav tjänsten Tutkihankintoja.fi erkännande i december 2017 i form av priset Avoimuuden sydän. Tjänsten Tutkihankintoja.fi beskrevs vid belöningstillfället som ett fint samprojekt, som grundar sig på en inspirerande vision och en vilja om att öppnandet av upphandlingsdata inkluderas också i lagstiftningen. På lång sikt främjar öppen upphandlingsdata etisk och ansvarsfull upphandling.

Upp