Konkreti till spetsprojekten

Regeringens strukturella reformer har avsevärt påverkat Hansels dagliga kundverksamhet och dess fokusområden. Petri Kalavainen berättar att uppnåendet av de mål som finansministeriet satt upp främjades till exempel med en omfattande ämbetsverksturné, som innebar att Hansels kundchefer träffade yrkespersoner inom upphandlingsbranschen från över 70 kundorganisationer.

”Målet med ämbetsverksmötena var att fördjupa kundernas kunskap om till exempel utnyttjande av elektroniska redskap och upphandlingsdata och om övriga mål enligt Handi-programmet. Dessa omfattar bland annat idrifttagande av det elektroniska konkurrensutsättningssystemet på bred front, vilket är område där vi hör vi till den europeiska eliten. På samma gång utökade vi vår kunskap om kundernas behov och vi lade en grund för framtida samarbetsformer”.

Upp