Bra mottagande för chatten med snabba svar

Från och med april 2017 har Hansels kunder och leverantörer kunna få råd och närmare information också via en chatt. Chatten öppnas för alla användare som loggar in på webbplatsen hansel.fi och de har tagit emot tjänsten varmt.

Kundrådgivare Mia Rosenqvist berättar att spektret av frågor är brett.

”Kunderna frågar ofta till exempel om förenklad upphandling och anslutning till ramavtalen. Leverantörernas frågor kan gälla till exempel rapportering eller underentreprenörsändringar.”

Från det att chatten öppnades i april till årets slut hann man föra över 1 300 samtal.

”Vi har får en stor mängd positiv respons. I och med förändringen har kunderna berättat att de får det stöd som de behöver enkelt och snabbt”, konstaterar Mia Rosenqvist.

Upp