Miljöaspekterna underströks i bilramavtalet

I Hansels ramavtal som tillhandahåller bilar, och som trädde i kraft på hösten 2017, skärptes kraven på reglerade och icke-reglerade utsläpp för så gott som alla bilkategorier i jämförelse med det tidigare ramavtalet. Ett nytt obligatoriskt krav är att kunden fastställer ett kriterium gällande maximikoldioxidutsläppet (CO2) för en bil som upphandlas. I planeringen av ramavtalet beaktades också lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon.

Modellutbudet i ramavtalet omfattar förutom bensin- och dieseldrivna bilar också självladdande och laddhybridbilar, bilar med full eldrift och gasbilar. I kategorin miljöbilar CO2 0 g/km finns det sex exempel på bilar med full eldrift och i bilkategorin CO2 1 g–60 g/km sex exempel på laddhybrider.

En kund kan också fastställa striktare utsläppskrav än kraven i ramavtalet. Därtill tillades i den elektroniska bilupphandlingskanalen Fordonstjänsten en funktion med vilken beredarna av bilupphandling kan granska utsläppsuppgifterna för deras nuvarande begagnade bil utifrån registernumret. Denna funktion underlättar jämförelsen av utsläppen av en gammal bil som ska ersättas med utsläppen av nya bilar som kan upphandlas.

Upp