Nya arbetsformer

Hansels praxis för distansarbete har år 2017 gjorts mer flexibel på så sätt att det inte längre är nödvändigt att via HR-systemet anmäla arbete som utförs annanstans än på ett fysiskt arbetsställe på kontoret. Därtill har teamen tillsammans kunnat komma överens om spelregler, det vill säga på vilka möten personlig närvaro är önskvärt. Distansarbete och Skype-möten har blivit ett naturligt arbetssätt vid Hansel. Den nya arbetskulturen har dessutom omfattat utvidgandet av arbetstidsflexibiliteten och tillägnandet av effektivare arbetssätt. Till exempel elektroniska arbetsredskap har aktivt tagits i drift och konferensrummens utrustning har förbättrats med tanke på distansmöten.

Upp