Bättre kunnande, bättre upphandlingar

De färdigheter som behövs i upphandlingsverksamheten förändras och ökar i och med lagstiftningens och digitaliseringens utvecklingssteg. I den utsträckning som Hansels roll som tillhandahållare av experttjänster ökat under de senaste åren, har också Hansels roll i utvecklingen av expertis stärkts.

Under år 2017 höll Hansels experter möten och föreläsningar i över 20 evenemang eller organisationer, som omfattade bland annat PRS, Alma Talent, Advokatförbundet, Aalto-universitet, Edita och Företagarna i Finland. Därtill verkar Hansels experter regelbundet som sakkunnigutbildare i HAUS:s program.

De teman som behandlades utgjordes till exempel av den nya upphandlingslagen, IKT-avtal och andra synvinklar som gäller genomförandet och utvecklingen av upphandlingar.

Genomslagskraft och ansvar som en del av den reviderade upphandlingshandboken

I juni 2017 publicerades en ny version av Statens upphandlingshandbok, som i huvudsak författades av Hansels utvecklingschef Liisa Lehtomäki. Bakgrunden till handboken utgörs av den nya upphandlingslagen, som ledde till att Statens upphandlingshandbok 2010 uppdaterades för att svara mot den ändrade lagen.

Målet med upphandlingshandboken är att harmonisera statsförvaltningens upphandlingspraxis och stöda utvecklingen av upphandlingsverksamheten och upprättandet av upphandlingsanvisningar. Den skildrar de viktigaste faserna i offentliga upphandlingar i olika typer av upphandlingar.

Boken underlättar ordnandet och organiseringen av upphandlingsverksamheten, planeringen av upphandlingar och avtalsfasen för upphandlingar och efteråtgärderna. Den nya upphandlingshandboken omfattar också ett avsnitt som tar upp ansvarsfrågor, innovation och genomslagskraft vad gäller offentliga upphandlingar. Ett sådant avsnitt har tidigare saknats i handboken.

Utvecklingen och nya synvinklar underströks vid Hansels evenemang

Hansels evenemang samlar aktörer som är intresserade av upphandlingar och experter som jobbar med dessa för att dela och få information, utbyta erfarenheter och bilda nätverk. Evenemangen planeras genom att lyssna på kundernas önskemål. Önskemålen besvaras med olika koncept, som varierar från evenemang med några hundra deltagare till workshoppar eller webbseminarium med några tiotals deltagare.

Hansels experter höll utbildningar och föreläsningar i över 20 evenemang eller organisationer.

Vid evenemangen vill experterna ofta ha mångsidigt och aktuellt innehåll i ett koncentrerat paket. Under de IKT-dagar som ordnades i oktober 2017 främjades också kundernas och leverantörernas ömsesidiga samarbete. Den IKT-dag i mässanda vilken ordnades i Wanha Satama erbjöd kunderna informationssnuttar och därtill en möjlighet att personligen höra om leverantörernas utbud och bygga upp framtida samarbetsupplägg. Det evenemang som ordnades gemensamt av Hansel och Valtori lockade så gott som 250 kunder och IT-branschens ramavtal var i stor utsträckning företrätt av över 30 utställare.

Förutom att ordna evenemang av sedvanligt format har det önskats att Hansel också agerar som förenande aktör inom upphandlingsområdet. Till exempel Hansel Network som drar nytta av inkluderande metoder och Yammer-kanalen för elektronisk konkurrensutsättning när det gäller sociala medier har fått mycket beröm.

Upp