Hackathon om upphandling av experttjänster

Hansel Network sammanträdde i december 2017 i hackatonanda. Liksom tidigare Hansel Network-evenemang samlade tillställningen experter inom upphandling för att bilda nätverk och ytterligare utveckla de offentliga upphandlingarna.

Deltagarna i världens kanske första hackathon med fokus på upphandling fick på förhand välja vilken utmaning i anknytning till upphandling av experttjänster de vill försöka lösa. Utifrån önskemålen delades de cirka 30 deltagarna in i 4–5 personers grupper, som själva fick välja det bästa sättet att närma sig utmaningen. Upphandlingen av experttjänster utvecklades bland annat med tanke på arbetshälsan, mätningen av genomslagskraften och kvalitetsjämförelsen.

Målet med gruppernas arbete var tre minuters pitchning.

Vanligen varar en hackathon i flera dagar, men vid upphandlingshackathonet var man en aning effektivare – de utdelade utmaningarna skulle lösas på en eftermiddag. Målet med gruppernas arbete var tre minuters pitchning, där lösningen presenterades för domarna och övriga grupper. Deltagarna uppmuntrades att utveckla idéerna också i det egna arbetet efter evenemanget. Evenemanget fick ett entusiastiskt mottagande och berömdes i synnerhet för uppmuntran till kreativitet och den fräscha approachen.

Upp