Mätningen av genomslagskraften utvecklas

I slutet av år 2017 startades ett projekt vars mål är att utveckla mätningen av genomslagskraften för bolagets verksamhet. Det första föremålet för bedömningen är produktiviteten av kundspecifika konkurrensutsättningar. Målet är att närmare utreda de besparingar som uppkommer som ett resultat av Hansels tjänster, kundens fördel under hela avtalsperioden, avtalens funktion och kvalitet, de upphandlande enheternas inlärning och främjande av innovation och cleantech med upphandlingar.

Som ett resultat av projektet uppkommer ännu effektivare verktyg för mångsidig uppföljning av genomslagskraften. För att samla in grundläggande uppgifter intervjuas kunder som deltagit i fristående konkurrensutsättningar. Studien genomförs av KPMG Oy och dess resultat färdigställs på våren 2018.

Upp