Hansel minskar sitt ekologiska avtryck

Hansel hör till det finländska Green Office-nätverket, som omspänner 150 olika organisationer. Green Office är ett miljöprogram utvecklat av WWF Finland, som har som mål att bland annat minska företagens miljöbelastning.

Hållbar utveckling beaktas i Hansels interna verksamhet. Bolaget följer upp nyckeltal för el- och pappersförbrukning, resor samt inköp av utrustning och möbler. Vid beräkningen har man använt WWF:s miljökalkylator, som är ett Green Office-verktyg. Utsläppssiffrorna har inte anpassats till den utökade affärsverksamheten eller det ökade antalet anställda.

Miljökonsekvenser av den egna verksamheten

2017 2016 2015 2014 2013
Direkta konsekvenser, Hansels egen verksamhet CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg
Pappersförbrukning 0,83 0,64 0,69 0,74 0,75
Vägtrafik enligt bränsleförbrukning* 40,99 57,31 40,67 46,75 42,43
Utsläpp som motsvarar de kilometerersättningar som bolaget betalat 1,31 0,93 1,57 0,23 0,32
Annan trafik (taxi) 0,63 0,88 0,78 1,15 0,98
Flygtrafik enligt personkilometer 37,37 38,77 34,31 38,84 24,12
Båttrafik enligt personkilometer 1,12 0,13 1,73 1,27 3,41
Tågtrafik 0,02 0,00 0,12 0,08 0,10
Elförbrukning** 10,44 11,08 13,73 15,04 12,97
Direkta konsekvenser sammanlagt 92,71 109,74 93,60 104,10 85,08
Utsläpp orsakade av inköp av kontorsutrustning
Mobiltelefoner 2,87 2,40 2,93 1,87 0,70
Surfplattor 0,81 0,00 0,32 0,00 0,00
Bärbara datorer 15,56 0,00 0,00 13,07 0,17
LCD-skärmar 63,88 2,62 0,66 28,83 0,23
LED-televisioner eller -skärmar 0,83 0,21 0,00 0,00 0,00
Multifunktionsapparater 0,82 0,41 0,00 0,00 0,00
Skrivare 0,23 0,00 0,16 0,00 0,00
Inredning 9,90 1,43 1,12 13,37 0,42
Utsläpp orsakade av inköp av kontorsutrustning och inredning sammanlagt 94,83 7,07 5,19 57,14 1,52
Direkta konsekvenser sammanlagt 187,54 116,81 98,79 161,24 86,60
Direkta konsekvenser per årsverke 2,26 1,60 1,35 2,14 1,22
*Siffran är baserad på bränsleköp för tjänstebilar.
**År 2016 utgör 56 % av elupphandlingen av el som producerats med förnybara energikällor i enlighet med statsrådets principbeslut och avtalet med gruppen för uppföljning av statens elupphandling.
Upp