Utsikter och mål för år 2018

Under är 2018 väntas de samordnade upphandlingarna öka jämfört med år 2017. Uppgången för samordnade upphandlingar och effektiviseringen av verksamheten har möjliggjort en sänkning av serviceavgiftsprocenten och priset på experttjänster. I början av år 2018 har styrelsen fattat ett beslut om att ytterligare sänka serviceavgiftsprocent för fem ramavtal. Den genomsnittliga serviceavgiftsprocenten kommer att sjunka ytterligare, nyttan av de sänkta serviceavgifterna går till kunderna i form av lägre priser. Efterfrågan på konkurrensutsättningstjänster och utvecklingstjänster för upphandling väntas också öka. Hansels ekonomiska läge förväntas förbli stabilt.

Serviceavgiftsprocenten sjunker ytterligare.

I riksdagen behandlas för närvarande regeringens proposition om ändring av Hansel-lagen på så sätt att de landskap som ska inrättas kan anlita bolagets tjänster. Denna nya klientrelation kan öka bolagets affärsverksamhet avsevärt och öka samhällets besparingar. Förändringarna förväntas dock ske långsamt och konsekvenserna realiseras under senare år.

Som en del av genomförandeprogrammet Digitalisering av statens upphandlingar fortsätter Hansel att utveckla upphandlingsdataprogrammet. Hansel har också inlett ett genomförandeprojekt kring ett arbetsredskap för upphandlingskategorisering. Hansel är också med i Analys- och rapporteringstjänst (#Tietokiri)-projektet som leds av Statskontoret. I februari 2018 fick Hansel till uppdrag av finansministeriet att förnya Hilma, som utgör anmälningskanalen för offentliga upphandlingar.

Upp