Skatteavtryck

Hansel redovisade för fjärde gången sitt skatteavtryck i ansvarsrapporten. Redovisningen av skatteavtrycket bygger på anvisningen från statsrådets avdelning för ägarstyrning från den 1 oktober 2014 om redovisning av landsspecifika skatter för bolag med statligt majoritetsägande.

Hansel bedriver ingen verksamhet utomlands, och därmed betalas alla skatter i Finland i enlighet med gällande lagar. Hansels skatteärenden sköts av ekonomiavdelningen, som lyder under verkställande direktören, och Hansel har ingen särskild skattestrategi eller skatteplan.

År 2017 kumulerades 1 918 000 euro i mervärdesskatt att redovisa och 36 000 euro i samfundsskatt för Hansel. År 2017 redovisade Hansel förskottsinnehållningar på 1 736 000 euro.

Hansel fick inget statligt stöd under 2017.

Upp