Formler för räkning av nyckeltal

 

Soliditetsgrad, % = Eget kapital x 100
Balansomslutning − mottagna förskottsbetalningar
(Antalet personer som började på företaget 1.1–31.12. +
Genomsnittlig omsättning, % = Antalet personer som slutade på företaget 1.1–31.12.)/2 x 100
Antalet anställda 31.12.
Personavgång, % = Antalet personer som slutade på företaget 1.1–31.12. x 100
Antalet anställda 31.12.
Personalavgång, personal som sagt upp sig, % = Antalet personer som sade upp sig 1.1–31.12. x 100
Antalet anställda 31.12.
Sjukfrånvaroprocent= Antalet sjukfrånvarodagar under räkenskapsperioden 1.1–31.12. x 100
Teoretisk regelbunden arbetstid under räkenskapsperioden 1.1–31.12.
Upp