ÅRSBERÄTTELSE 2017

Hansels år 2017 präglades av tillväxt

En rekordvolym uppnåddes vad gäller såväl samordnade upphandlingar som kundspecifika konkurrensutsättningstjänster. Hos oss inrättades också en ny enhet, som har till uppgift att hjälpa våra kunder att utveckla sin egna upphandlingsverksamhet. Hela 28 nya experter började jobba hos Hansel.